GRAMMAR SCHOOL

GRAMMAR SCHOOL

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

29 Septemer 2017

Grammar School

GRAMMAR SCHOOL 

LANGUAGE EDUCATION LEVEL SL- język angielski

W roku szkolnym 2017/18  jako International Agency-IBO  zgadza się na udostępnienie uczniom szkół podstawowych naukę  Language Education – English na poziomie SL- prowadzenie jednego modułu język angielsk