HIGH SCHOOL

Drodzy Adepci,

w skład Cambridge International School® wchodzi High School. Tu uczy się młodzież od 16 roku życia.Nauka trwa trzy lata jest to szkoła średnia. Po każdym roku zdajecie egzaminy końcowe, które sygnalizują promocje lub nie. Po każdym roku wydajemy dokument według standardów  UK- National Curicculum. Szkoła zaczyna się od 15 września i kończy się 20 czerwca. Jest to III stopień edukacji UK w czasie popołudniowym. Możecie więc realizować dowolną szkołę, a do Brytyjskiej Szkoły  przychodzicie od godziny 14.30. Zajęcia są prowadzone blokowo. Program realizowany jest też w szkole dziennej SZKOŁA DWUJĘZYCZNA BILINGUAL INTERNATIONAL PARTNER HIGH SCHOOL OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE IM. MARII MONTESSORI ul. Traugutta 34 , ta szkoła prowadzone jest przez Stowarzyszenie i otrzymała wyłączność na miasto i region.

LANGUAGE EDUCATION

 

Level SL-HL

Language A –  6h języka angielskiego ogólnego ( General English)  Language B – 3h dodatkowego języka do wyboru (niemiecki lub hiszpański)

 

Nauka trwa 10 miesięcy – 15 września  do 25 czerwca. Egzaminy przeprowadzane są do 5 lipca – wyniki do 20 sierpnia. Dokument końcowy otrzymujecie do 10 września. Klasa 10 osobowa. Zebrania klasowe rodziców 12-14 września 2017 r- wybór Prezydium Rady Rodziców. Koszt roczny 290 €- 1200 PLZ / płatne 10 w ratach – 30 €-120 PLZ.

 

Nauka Programu Brytyjskiego Zajęcia odbywają się od godziny 14.30