PRIMARY SCHOOL

PRIMARY SCHOOL

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

29 Septemer 2017

PRIMARY SCHOOL

LANGUAGE EDUCATION LEVEL SL- język angielski

W roku szkolnym 2017/18  jako International Agency-IBO  zgadza się na udostępnienie uczniom szkół podstawowych naukę  Language Education – English na poziomie SL-  prowadzenie jednego modułu język angielski

zajęcia dla 4 klas  – 100h- grupa 10-12 osób koszt 178 Euro – opłata dopuszczalna w PLN

zajęcia dla 5 klas –  110h- grupa 10 osób koszt 196 Euro – opłata dopuszczalna w PLN

zajęcia dla 6 klas – 115h – grupa 10 osób koszt 205 Euro – opłata dopuszczalna w PLN

Zajęcia LANGUAGE A – ENGLISH prowadzone są 2 razy w tygodniu 90 min. Dzieci prezentują poziom A2. Realizują British Education i oceniani są z prac pisemnych według UK. Klasa liczy 10 osób. Po zdaniu egzaminów pisemnych i ustnych otrzyma promocje do klasy wyżej. Dokument wydaje British Education Centre IB.